György Péter

Esztéta, médiakritikus; egyetemi docens – a közös és osztatlan magyar emlékezetközösség létrehozásának meghatározó harcosa. Évtizedek óta jelen van a magyar értelmiség közbeszédének centrumában. Már esztétaként, múzeumkritikusként, kőkemény véleményével, elemző írásaival akkor is beírta volna magát a közgondolkodás évkönyveibe, ha nem írja meg az Apám helyett című könyvét. De megírta. Nyilván nem örül neki, hogy ezzel a könyvével emlékeztetjük a Drága Látogatót arra, valójában kinek az előadásaira ül be, hiszen évtizedek oktatói, újságírói, kutatói munkássága végtelen sorát talán még inkább magáénak érzi, mint az idézett könyvet. Ám ettől valami megváltozott – híveiben, olvasóiban, valószínűleg saját magában is. A váratlanul előkerült és immár megkerülhetetlen stigma, a zsidó „származás” felvállalt ténye új utazásokra, új szellemi kalandokra ingerelte, és ezzel talán még inkább az érdeklődés homlokterébe került. Eddigi Bálint Ház-beli előadás-sorozatai az emlékezetközösség hiányáról, a hontalan vándorló zsidóság és az európai egységesülési folyamat viszonyáról nagy port vert fel és joggal. Jelen előadás-sorozata a mindegyikünk által elfeledésre ítélt Kádár korszakról szól olyan filmek kapcsán, amik nem a magyar film-művészet csúcsát jelentik, de mégis alkalmasak arra, hogy leképezzék számunkra saját, velünk élő valóságunkat - György Péter megvilágításában