h k sze cs p szo v
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

 

 

Karsay Eszter
Budapesten született, a belvárosban, lelkészcsalád 5. gyermekeként. 1976-ban végezett a Budapesti Teológián, segédlelkész, majd beosztott lelkész lett a pécsi, a Budapesti -Fasori és Klauzál téri Egyházközségben. 1982-ben kapta meg a palástjogot, 1986-ban a teljes egyenjogúságot, mint az egyik első a lelkésznők között. 1987-ben választották meg a Klauzál téri gyülekezet lelkipásztorává (első nőlelkészként Budapesten). Közben egy évet a Skót Presbiteriánus Egyház ösztöndíjasaként a St.Andrews-i egyetemen töltött lelkigondozói, bio- és szociál-etikai tanulmányokat folytatott. Az Egyházak Világtanácsa meghívására számos nemzetközi konferencián vett részt munkatársként, előadóként és tisztségviselőként is. Az Európai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának vezetőségi tagjaként és az Európai Keresztyén Környezetvédő Hálózat alapító és vezetőségi tagjaként, bibliatanulmányokat és előadásokat tart hazai és nemzetközi ökumenikus gyűléseken. 2005-ben a Károli Gápár Református Egyetemen szupervízor diplomát szerzett, majd elvégezte a mediátorképzést is. 20 éve vezeti a Gyökössy Endre Lelkigondozói Szemináriumot. A Reformátusok Lapjában 17 éve hetente jelennek meg írásai.