h k sze cs p szo v
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

 

 

 
5779 zsidó ünnepek
 
2019. május 9.
Jom háácmáut, Izrael Állam függetlenségi napja
 
2019. május 23.
Lág báomer, az omerszámlálás 33. napja
 
2019. június 2.
Jom Jerusáláim, Jeruzsálem napja
 
2019. június 9-10.
Sávuot, a hetek ünnepe
 
2019. augusztus 11.
Tisá beáv, az I. és a II. Szentély pusztulásának emlék- és böjtnapja

 

November 12. vasárnap, 11:00 - 13:00
KocKaland az egész családnak
szépség és csúfság - Jákob <3 Ráchel & Lea
Jegyfoglalás
Kérjük, adja meg kötelező adatait (e nélkül a foglalás érvénytelen!)

Kérjük nyomtassa ki a visszaigazolt e-mailt. Jegyét ennek birtokában tudjuk biztosan kiadni!

Ajánlás
Kérjük adja meg adatait.
Interaktív gyerekprogram Ráchellel, Leával, Jákobbal, két esküvővel, tánccal és sok-sok meglepetéssel.
 
- Segíts Jákobnak a mezőn, hogy elnyerje Ráchel kezét!
- Készítsuk elő együtt a lakodalmat!
- Kézműves foglalkozás 
- Arcfestés 
- Terítsük meg együtt az asztalt az esküvőre
​- Hóra táncház
 
A program ideje alatt a felnőtteknek/kisérőkenk tárlat vezetés az emeleti Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban.
A programot, a Hanoar Hatzioni Hungary és Hasomer Hacair Magyarország madrichjai és madrichképzősei tartják.
 
INGYENES
 
Ismerd meg Jákob házasságának történetét 
 
Amikor Jákob már egy hónapja lakott Lábánnál, azt mondta neki Lábán: - Csupán azért szolgálj-e nekem, mert atyámfia vagy? Mondd meg, mi legyen a béred! Jákob pedig igen megszerette Ráhelt, Lábán szép termetű és szép tekintetű lányát és azt mondta: - Szolgállak én téged húsz esztendeig Ráhelért, a kisebbik lányodért. Jákob pedig azt felelte: Jobb néked adnom őt, maradj hát énnálam. Jákob tehát hét esztendeig szolgált Ráhelért, és csak néhány napnak tetszett neki ez az idő, mert annyira szerette a lányt. És mondta akkor Jákob Lábánnak: - Add meg nekem feleségemet, mert az időm kitelt. Lábán pedig egybegyűjtötte minden népét, és nagy lakomát tartott. Ám reggel, amikor Jákob felkelt felesége mellől, látta, hogy az nem Ráhel, hanem Lea, Ráhelnek nővére. És azt mondta Jákob Lábánnak: Mit cselekedtél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltalak én téged? Mért csaltál meg engemet? Lábán pedig azt felelte: - Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket odaadjuk a nagyobbik előtt.
Ha letelik a házasság hete, Ráhelt is neked adom, s őérte is szintúgy szolgálsz nekem hét esztendőt. Kitöltötte tehát Jákob a házasság hetét, és elvitte Ráhelt is, és őt jobban szerette, mint Leát. És szolgált még hét esztendőt Lábánnál. Leának négy fia született: Rúben, Simeon, Lévi és Júda. Ráhel pedig gyermektelen maradt, és irigykedett Leára, és azt mondta Jákobnak: - Adj nekem gyermekeket, mert ha nem, meghalok.
Felgerjedt ezért Jákob haragja Ráhel ellen, és azt mondta neki: - Hát I’sten vagyok én, aki megtartja tőled a méhének gyümölcsét? És Lea még két fiút szült: Jiszákárt és Zebulont, de Jákob szolgálólányai is szültek neki fiakat: Dánt, Gádot és Ásert. S ekkor meghallgatta az Ö’rökkévaló Ráhel könyörgését: Ráhel fiút szült, és elnevezte fiát Józsefnek. Jákob kiszolgálta a hét esztendőt Ráhelért, s mivel dolgos ember volt, Lábán tovább marasztalta. Most megkapta bérét, a kettőjük egyessége szerint: a bárányok és a kecskék közül a pettyes Jákobot illette, és a tarka bárányokat meg kecskéket. Jákob még hat esztendőt szolgált Lábánnál, és igen meggazdagodott, volt sok juha, kecskéje, szolgája és szolgálója. Történt pedig, hogy Jákobnak megjelent az Ö’rökkévaló és így szólt: - Én vagyok ama Bét Élnek I’stene, ahol fogadást tettél nekem. Ezért most kelj fel, hagyd el ezt a földet, és térj vissza szülőföldedre! – Jákob pedig felkelt, és elindult egész háza népével a Kánaán földje felé.
 
KocKaland 

Kedves Szülők és Gyerekek!
A Bálint Ház szeretettel vár Benneteket az egész évet átívelő programsorozatán, a KocKalandon. Együtt ünnepelünk, finomakat eszünk-iszunk, játszunk és új barátokra lelünk. Célunk, hogy rendszeres közösségi élményt nyújtsunk Nektek az egész év során. 

Töltsd le a KocKaland ingyenes kifestő albumát: kockaland-kifesto.pdf

Hanukai Kockaland a fény lányaival
2017. december 17. vasárnap 15:00 - 19:00
Goldmark terem - Budapest 1075, Wesselényi u. 7.

 

Helyszín 

1077 Budapest, Csányi utca 5., megközelítés a Király utca és Nagymező utca találkozása felöl, vagy a Klauzál tér felől.
A helyszín teljesen akadálymentesített!
 

 

Szervező 

  
 

A Kockaland rendezvény főtámogatója a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (JDC-MAZS), amely 1991-ben jött létre, az The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) magyarországi szervezeteként. A kiemelten közhasznú szervezet célja, hogy hozzájáruljon a zsidó identitás kialakításához és megtartásához.
 
A JDC-MAZS Alapítvány hazánk legnagyobb zsidó humanitárius szervezete. Küldetése 26 éve változatlan: jóléti és szociális programok keretében segítséget nyújt elsősorban idős holokauszt-túlélőknek és rászoruló gyermekes családoknak. Ezenfelül közösségépítő és önkéntes programjaival erősíti a zsidó identitást és összetartozást. Az elesettek iránti felelősségvállalást évről évre nagyobb energiákkal, ám kifinomultabb eszköztárral valósítja meg, amely a támogatottak testi és lelki egészségét egyaránt szem előtt tartja.
 
A JDC/Joint „újkori” története Magyarországon, 38 év illegalitás után 1991-ben indult újra, ekkor hozta létre a nemzetközi szervezet a ma is működő JDC-MAZS Alapítványt. Elsőként az idős túlélők megsegítésére megalakult a Holokauszt Túlélők Programja. Kezdetben a legfontosabb feladat a segélyek folyósítása volt, de fokozatosan előtérbe került a rászorulóknak nyújtott szolgáltatáscsomagok kidolgozása, bevezetése és rendszerbe foglalása, valamint a kapcsolatépítés és a közösségi élet felélesztése is.

Az alapítvány jelenleg három fő területen – Szociális támogatás, Közösségépítő programok és Általános humanitárius programok – 9 programot működtet: Bálint HázHolokauszt Túlélők ProgramjaIntergenerációs ProgramJaffe Zsidó CsaládsegítőJudafest Utcafesztivál és Zsidó Filmfesztivál (ZSIFI)Mozaik Zsidó Közösségi HubNarancsliget AdományközpontNői Egészségmegőrző Program és Szarvasi Tábor.
Ingyenes program.

 
 
 
 

Sorsok Háza - Rangos beszélgetések a Bálint Házban

Közzétette: Bálint Ház – 2018. október 4., csütörtök