Barion Pixel

Home
2022. július 4. hétfő |h k sze cs p szo v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Május 12. kedd
Lag BaOmer, az omerszámlálás harmincharmadik napja
Jegyfoglalás
Kérjük, adja meg kötelező adatait (e nélkül a foglalás érvénytelen!)

Kérjük nyomtassa ki a visszaigazolt e-mailt. Jegyét ennek birtokában tudjuk biztosan kiadni!
Szakmai jegy 111Ft db

Ajánlás
Kérjük adja meg adatait.
A Peszáchtól Sávuotig (a Hetek ünnepéig) hét hét telik el. Innen az utóbbi neve. A görögben pentékosztosz (ötvenedik, magyarul pünkösd). A bibliai időben ezekben a hetekben számolták a kalászérés napjait. Ezért neveztek sz'firának (számlálásának). Teljesebb néven: szfirát háómer (a kalászérés számolása).
A történelem ezt az örömteli időszakot sokszorosan gyászossá változtatta. Mondai hagyomány szerint ezekben a hetekben Rabbi Akibának 24 000 tanítványa pusztult el (Jeb. 62b). Emiatt írja elő a Sulchán Áruch törvénykódexe, hogy ekkor nem tartható esküvő. Csupán a 33. napon enged fel a gyász, mert ezen a napon nem szedett a halál áldozatot (Órách Chájjim § 493. 1-2.). A 33-as szám héber betűkkel: lág. Ebből ered a Lág Báómer név (az ómer 33. napja). A monda mögött történeti tény húzódik meg. Rabbi Akiba és tanítványai részt vettek Bár Kochba szabadságharcában, amely le akarta rázni a római rabigát. 132-135-ig harcoltak Bár Kochba szabadcsapatai a római világbirodalom reguláris hadserege ellen. 
 
Segítségükre volt a judeai sivatag barlang-láncolata. A túlerő azonban győzött. Rabbi Akibát és kilenc társát kivégezték. Bár Kochba és harcosai elestek. A Holt-tenger parti barlangok feltárása során megtalálták Bár Kochba irattárát, számos harcosának csontvázát és használati tárgyait. A hagyomány szerint Lág Báómerkor halt meg Simon bár Jócháj (II. század). Neki tulajdonítják a Zóhár című kabbalisztikus Tóra-kommentár szerzőségét, köze volt a Róma elleni lázításhoz, és ellenzéki kijelentéseiért halálra ítélték. Tizenhárom esztendeig egy barlangban rejtőzött. A középkorban e hetekben újabb gyász borult a zsidó közösségekre.
 
A Lág Báómer a diákság ünnepe. Egykoron kirándulásokon kardokkal, nyilakkal, íjakkal vonultak a szabadba s háborúsdit játszottak. Méronban - Száfed mellett - Rabbi Simon sírján évente megrendezik a Hillulá di Bár Jóchájt (Bár Jócháj menyegzőjét), azaz Istennel való nászát. Rengeteg zarándok jön ekkor az országból és külföldről. A sírbarlang felett lévő két fehér tömböt gyertyákkal tűzdelik tele. A zarándokok égő gyertyával lépnek be és ráragasztják a tömbre. A sír fölé épült mauzóleum két oszlopára kendőt, selymet, szövetet aggatnak és leöntik olajjal. A száfedi (Cvát) rabbi este két máglyát gyújt, amelyet körültáncolnak. Másnap - Lág Báómerkor - Rabbi Simon templomában, ünnepélyes keretek között vágják le először a hároméves fiúgyermekek haját. 

 

Ómerszámlálás (ספירת העומר – szfirát háómer)
Niszán hónap 16-án, pészách első ünnepnapja után a frissen aratott, korán érő árpából hoztak fel egy kévét, amelyet egy pap „meglengetett” a Szentélyben, majd bemutatták az ómer áldozatot (Lásd Mózes III. 23:9-16). A „lengetés” azt jelképezte, hogy Istentől kérik a termés védelmét a viharos szelek és az egyéb természeti csapások ellen (lásd Babilóniai Talmud, Menáchot 62a). Az ómerszámlálás tehát pészách első ünnepnapjától sávuot előtti napig, hét héten keresztül tart, mindennap este hangosan számolják, hogy az ómer hányadik napja van.
Későbbi korokban az ómerszámlálás gyászidőszakká vált, amikor nem kötnek házasságokat, és sokan nem szoktak borotválkozni illetve hajat vágatni sem. 
Az ómerszámlálás 33. napján (ל”ג בעומר – lág báómer) a gyászszokások szünetelnek (egyes közösségek szokásai szerint véget érnek). Nem világosak sem a gyászszokások bevezetésének, sem szüneteltetésének pontos történelmi okai.