Home
2021. április 17. szombat |h k sze cs p szo v
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

 

 

 
5781. évi zsidó naptár
 
 
április 14.
Jom Házikáron (ijár 2)
az izraeli hősök emléknapja
 
április 15.
Jom Háácmáut (ijár 3)
Izrael Állam 73. függetlenségi napja
 
április 30.
Lág báomer (ijár 18)
Az omerszámlálás 33. napja
 
május 10.
Jom Jerusáláim (ijár 28)
Jeruzsálem napja
 
május 17-18.
Sávuot (sziván 6-7)
A hetek ünnepe
 
júlus 18.
Tisá beáv (áv 9)
A jeruzsálemi Szentély pusztulásának emlék- és böjtnapja
 
szeptember 7-8.
Ros Hásáná (tisri 1-2)
zsidó újév 5782
 
szeptember 16.
Jom Kipur (tisri 10)
Engesztelés napja
 
szeptember 21-27.
szukot (tisri 15-21)
A sátrak ünnepe
 
szeptember 27.
Smini Áceret (tisri 22)
 
szeptember 28.
Szimhát torá (tisri 30)
A tóra örömünnepe
 
november 29. – december 6.
Hanuka (kiszlév 25 – tévét 3)
 
2022. január 17.
Tu Bisvát (Svát 15)
 
2022. március 17. 
Purim (Adar II 14)
 
2022. április 16-23.
Peszáh (Niszán 15-22.)

 

Április 30. péntek
Lag BaOmer, az omerszámlálás harmincharmadik napja
Jegyfoglalás
Kérjük, adja meg kötelező adatait (e nélkül a foglalás érvénytelen!)

Kérjük nyomtassa ki a visszaigazolt e-mailt. Jegyét ennek birtokában tudjuk biztosan kiadni!
Szakmai jegy 111Ft db

Ajánlás
Kérjük adja meg adatait.
A Peszáhtól Sávuotig (a Hetek ünnepéig) hét hét telik el. Innen az utóbbi neve. A görögben pentékosztosz (ötvenedik, magyarul pünkösd). A bibliai időben ezekben a hetekben számolták a kalászérés napjait. Ezért neveztek sz'firának (számlálásának). Teljesebb néven: szfirát háómer (a kalászérés számolása).
A történelem ezt az örömteli időszakot sokszorosan gyászossá változtatta. Mondai hagyomány szerint ezekben a hetekben Rabbi Akibának 24 000 tanítványa pusztult el (Jeb. 62b). Emiatt írja elő a Sulhán Áruh törvénykódexe, hogy ekkor nem tartható esküvő. Csupán a 33. napon enged fel a gyász, mert ezen a napon nem szedett a halál áldozatot (Óráh Cájjim § 493. 1-2.). A 33-as szám héber betűkkel: lág. Ebből ered a Lág Báómer név (az ómer 33. napja). A monda mögött történeti tény húzódik meg. Rabbi Akiba és tanítványai részt vettek Bár Kochba szabadságharcában, amely le akarta rázni a római rabigát. 132-135-ig harcoltak Bár Kohba szabadcsapatai a római világbirodalom reguláris hadserege ellen. 
 
Segítségükre volt a judeai sivatag barlang-láncolata. A túlerő azonban győzött. Rabbi Akibát és kilenc társát kivégezték. Bár Kohba és harcosai elestek. A Holt-tenger parti barlangok feltárása során megtalálták Bár Kohba irattárát, számos harcosának csontvázát és használati tárgyait. A hagyomány szerint Lág Báómerkor halt meg Simon bár Jóháj (II. század). Neki tulajdonítják a Zóhár című kabbalisztikus Tóra-kommentár szerzőségét, köze volt a Róma elleni lázításhoz, és ellenzéki kijelentéseiért halálra ítélték. Tizenhárom esztendeig egy barlangban rejtőzött. A középkorban e hetekben újabb gyász borult a zsidó közösségekre.
 
A Lág Báómer a diákság ünnepe. Egykoron kirándulásokon kardokkal, nyilakkal, íjakkal vonultak a szabadba s háborúsdit játszottak. Méronban - Száfed mellett - Rabbi Simon sírján évente megrendezik a Hillulá di Bár Jóhájt (Bár Jóháj menyegzőjét), azaz Istennel való nászát. Rengeteg zarándok jön ekkor az országból és külföldről. A sírbarlang felett lévő két fehér tömböt gyertyákkal tűzdelik tele. A zarándokok égő gyertyával lépnek be és ráragasztják a tömbre. A sír fölé épült mauzóleum két oszlopára kendőt, selymet, szövetet aggatnak és leöntik olajjal. A száfedi (Cvát) rabbi este két máglyát gyújt, amelyet körültáncolnak. Másnap - Lág Báómerkor - Rabbi Simon templomában, ünnepélyes keretek között vágják le először a hároméves fiúgyermekek haját. 

 

Ómerszámlálás (ספירת העומר – szfirát háómer)
Niszán hónap 16-án, peszáh első ünnepnapja után a frissen aratott, korán érő árpából hoztak fel egy kévét, amelyet egy pap „meglengetett” a Szentélyben, majd bemutatták az ómer áldozatot (Lásd Mózes III. 23:9-16). A „lengetés” azt jelképezte, hogy Istentől kérik a termés védelmét a viharos szelek és az egyéb természeti csapások ellen (lásd Babilóniai Talmud, Menáhot 62a). Az ómerszámlálás tehát peszáh első ünnepnapjától sávuot előtti napig, hét héten keresztül tart, mindennap este hangosan számolják, hogy az ómer hányadik napja van.
Későbbi korokban az ómerszámlálás gyászidőszakká vált, amikor nem kötnek házasságokat, és sokan nem szoktak borotválkozni illetve hajat vágatni sem. 
Az ómerszámlálás 33. napján (ל”ג בעומר – lág báómer) a gyászszokások szünetelnek (egyes közösségek szokásai szerint véget érnek). Nem világosak sem a gyászszokások bevezetésének, sem szüneteltetésének pontos történelmi okai.