Home
Május 28. csütörtök, —
SAVUOT - A Bálint Ház Éjszakája
A ma hősei
0
Jegyfoglalás
Kérjük, adja meg kötelező adatait (e nélkül a foglalás érvénytelen!)

Kérjük nyomtassa ki a visszaigazolt e-mailt. Jegyét ennek birtokában tudjuk biztosan kiadni!

Ajánlás
Kérjük adja meg adatait.

Vannak hősök, akikre úgy emlékezünk, hogy ők mentették meg a világot. Vannak hősei országoknak, közösségeknek, eszméknek. És vannak hősei a mának is: sokfélék, és sokféle módon váltak hőssé - róluk, a tettek erejéről, a határok átlépéséről, a hőssé válásról, és annak jelentőségéről szeretnénk beszélgetni, hallani Savuot éjjelén. Előadóink ismét más és más szempontokból közelítenek majd az alaptémánkhoz. Idén csak virtuálisan tudunk együtt lenni, közösen tanulni. És talán most még fontosabb, hogy így tegyünk - tartsatok velünk!

Akik már biztosan velünk lesznek: Dr. Bajnok Éva, Balázs Gábor, Bedő Viktória, Bombera Krisztina, Buzás Endre, Csepeli György, Darvas István rabbi, Itt és Most Társulat, Kelemen Katalin rabbi, Kurucz Ákos, Palugyai István, Pataki Éva, Péterfy Gergely, Talmud NOW, Tóth Zsuzsa, Ujvári Panna, Ürge-Vorsatz Diána, Wirth Judit és TE

A program a Bálint Ház - JCC Budapest és a Limmud Magyarország együttműködésében jön létre.

Miért pont éjjel?

Savuot a TÓRA ÁTADÁSÁNAK ÜNNEPE. Ilyenkor végigtanuljuk az éjszakát – így tesszük jóvá, hogy a hagyomány szerint nem vártuk ébren a Tórát. Beszélgetünk, vitatkozunk, együtt gondolkozunk.

Játék - Nyeremény

Akik az utolsó előadást is végigtanulják velünk, azok között Libri Könyvkiadó ajándékait tartalmazó csomagot sorsolunk ki.

Részletes program

18:50-19:00
Megnyitó, Fritz Zsuzsa, igazgató
 
 
19:00-19:45 
A rejtőzködő Sávuot - Darvas István főrabbi, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem főtitkár 
A Tóraadás történelmünk legjelentősebb eseménye, ezért nem is szorul különösebb magyarázatra, hogy miért emlékezünk ünneppel a jeles alkalomra. Az viszont kevésbé érthető, hogy maga a Tóra miért nem említi Sávuot kapcsán, hogy akkor került sor a Szináj-hegyi Kinyilatkoztatásra, ehelyett Mózes öt könyvében csak az ünnep - számunkra talán kevésbé fontos - mezőgazdasági vonatkozásairól olvashatunk. Talán mégsem ekkor történt a Kinyilatkoztatás? S ha mégis, akkor mire ez a titkolózás? Bízom benne, hogy az előadásom végére tisztul a kép. Mindenkit szeretettel várok! 
(Az előadást az ünnep előtt vettük fel.) 
 
 
Ki lesz a hős ma este? – Talmud a Színpad@N 
A Talmud lenyűgöző intellektuális bátorsággal és kreativitással kezeli a tórai szövegeket, és átemeli azokat a saját környezetébe. Az Itt és Most Társulat hasonlóképp bánik a talmudi történetekkel saját korunkban; ötletesen újraértelmezi, újra írja azokat. Sosem lehet előre tudni, vajon meddig tart és hogyan végződik egy-egy jelenet, ezúttal az online térbe költözve. 
Közreműködik: dr. Balázs Gábor eszmetörténész és az Itt és Most Társulat színészei 
(Az előadást az ünnep előtt vettük fel.) 
 
 
19:45-20:30 
Két író - egy cím. Pataki Éva és Péterfy Gergely: A ma hősei  
Az idei Savuoti éjszakai tanulásunk A ma hősei címet kapta. Mint mindig, most is sok szempontból szeretnénk körüljárni alaptémánkat. Ehhez hívtuk segítségül Pataki Éva és Péterfy Gergely írókat: arra kértük őket, hogy erre a témára írjanak egy-egy szöveget, Savuot estéjén pedig olvassák fel az azonos című írásaikat egymásnak és a közönségnek - s utána beszélgessenek, beszélgessünk róluk. Vajon mennyire tér el a két történet? Hogy értették azt, hogy hős? Milyen gondolati úton indultak el a megadott téma kapcsán? Mindez számukra, és számunkra is meglepetés lesz. 
 
 
A szakadék fölött - Kelemen Katalin rabbi 
Napjainkban, a világjárvány idején mindannyiunknak hőssé kell válnunk: percről percre szembenéznünk és megküzdenünk az eddigi életünkben soha nem tapasztalt mértékű bizonytalansággal. Siúromban két eszközzel próbáljuk erősíteni magunkat ebben a küzdelemben: egy kb. 10 perces online meditációval, majd a szintén hagyományos zsidó történetmeséléssel, egy haszid példázat elbeszélésével és elemzésével. 
 
 
20:30-21:15 
From Villain to Hero: the Mythical Character of Lilith in the Jewish Tradition - Bedő Viktória rabbi 
Maybe you have never heard of Lilith. After all, she does not appear in the Hebrew Bible and barely makes it into the Talmud or other mainstream Jewish canonical works. Yet this demon, a dangerous figure and symbol of uncontrolled sexuality and female rebellion, was well and alive in the imagination (and hence lives) of medieval Jews, who feared that she would appear and take infants with her. Towards the end the 20th century, Lilith's meaning shifted - female scholars and feminist activists who came across Lilith, transformed her image from that of villain to a hero. Come, join me to find out more about Lilith, the demon, as well as Lilith, the subversive hero! 
(angol nyelvű előadás/English langauge lecture)  
 
 
"...a kert minden fájáról ehetsz." - Kurucz Ákos, rabbi jelölt   
Modern és progresszív eszme a környezetvédelem vagy évezredes vallási parancs? A természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés követelménye hogyan jelenik meg a zsidó hagyományban? Az előadás a Tóra alapján keresi a választ a zsidó vallás és a természetvédelem kapcsolatára. 
Az előadáshoz héber nyelvtudás vagy vallási előképzettség nem szükséges. 
(Az előadást az ünnep előtt vettük fel.) 
 
 
21:15-22:15 
A ma hősei - a járvány láthatatlan következményei. Kerekasztal beszélgetés 
Sokfélék a ma hősei: vannak, akik azért lettek azok, mert sokszor erejükön felül is tesznek azokért, akik a járványhelyzetben még a korábbinál is nagyobb problémákkal küzdenek. Mások azért, mert olyan területen dolgoznak, amelyek ezer sebből véreznek, és ennek ellenére nyújtanak segítséget a rászorulóknak. Mások azért, mert annak ellenére működtetik a saját és családjuk életét, hogy maguk is alig tudnak eligazodni és fennmaradni ebben a felfordult és sokszor ijesztő új valóságban.  
Kerekasztal beszélgetésünkbe olyan területek képviselőit hívtuk, akik belelátnak olyan csoportok működésébe, nehézségeibe a jelen helyzetben, amely nehézségek nagy része a szélesebb jelenlegi diskurzusokból kimarad, vagy kevés szó esik róla, vagy éppen kevés információ jut el sokakhoz.  
 
Résztvevők: Dr. Bajnok Éva, orvos; Buzás Endre, a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Női Éjjeli Menedékhelye vezetője; Ujvári Panna, a Kompánia Alapítvány adományszervezője; Wirth Judit, a NANE önkéntese  
Moderátor: Bombera Krisztina, újságíró 
 
 
Járvány utáni szép új világ - Csepeli György, szociálpszichológus, egyetemi tanár és Palugyai István, tudományos újságíró  
A 2019 végén indult, s 2020-ban kibontakozó koronavírus járvány nyomán várhatóan új fejezet kezdődik az emberiség életében. Akárhol él az ember a Földön, a járvány viharos terjedése, politikai, vallási, etnikai, kulturális határokat nem ismerő globális hatóköre alól senki nem tudta magát kivonni, nem volt hova menekülnie. Az emberiség a káosz és a rend viharos együttélésének korába érkezett, melyet a változékonyság, bizonytalanság, komplexitás és kétértelműség jellemez. 
A beszélgetés során a járvány velünk maradó következményeiről lesz szó. A globális térben felerősödik a lokális terek szerepe, a mobilitást felválthatja az immobilitás, a kifelé fordulást a befelé fordulás. Előtérbe került az online tér, melyről kiderült, hogy helyettesítheti az offline közeget. A vírusjárvánnyal megjelent “az írás a falon”, s csak remélni tudjuk, hogy a hatalmasok megértik, vége a fenntarthatatlan növekedésnek, az emberiségnek új útra kell térnie. 
 
 
22:15-23:00 
Családi túlélőcsomag a karantén idejére - Tóth Zsuzsa, a Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakmai vezetője  
Mi a titka egy jó napirendnek? Hogyan kell rendszert építeni otthon, és aztán abban jól működni? Miért nem baj, ha elsőre nem sikerül? Miért fontos, hogy unatkozzon is a gyerek? Kinek mit jelent a komfortzóna és mit csináljunk, ha eluralkodik rajtunk a pánik? Ezekről beszélget az előadó és a nézők.  
 
 
Változtatni kell! - Ürge-Vorsatz Diána, fizikus, klímaszakértő 
Az utóbbi évtizedekben egyre több, eddig ismeretlen kórokozó támadta meg az emberi fajt. A hozzáértők rávilágítottak arra, hogy e járványok szorosan összefüggenek a természetrombolással. Eddig többé-kevésbé sikerült féken tartani a bajt, de még a pandémiánál is nagyobb pusztítást fog okozni pl. az éghajlatváltozás. A globálissá vált a Covid 19 járvány figyelmeztetése után vajon képesek vagyunk-e arra, hogy változtassunk a saját érdekünkben? Melyek a legszükségesebb változtatások? 
 
 
23:00-23:40 
A "hős" fogalmának változása a zsidó kultúrában  
Balázs Gábor eszmetörténész, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem rektorhelyettes 
Az előadás azt vizsgálja, hogy ki számít magától értetődően hősnek a kortárs izraeli és zsidó kultúrában, és ezzel szemben, vagy ezzel összhangban, ki számított hősnek hagyományos zsidó források szerint. 
(Az előadást az ünnep előtt vettük fel.) 
 
 
23:40
Libri ajándékcsomag sorsolás - Kenesei Marcell, Adományszervezési Igazgató

 

Szervező

Az előadás főtámogatója a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS), amely 1991-ben jött létre, az The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) magyarországi szervezeteként. A kiemelten közhasznú szervezet célja, hogy hozzájáruljon a zsidó identitás kialakításához és megtartásához.
A MAZS Alapítvány hazánk legnagyobb zsidó humanitárius szervezete. Küldetése 26 éve változatlan: jóléti és szociális programok keretében segítséget nyújt elsősorban idős holokauszt-túlélőknek és rászoruló gyermekes családoknak. Ezenfelül közösségépítő és önkéntes programjaival erősíti a zsidó identitást és összetartozást. Az elesettek iránti felelősségvállalást évről évre nagyobb energiákkal, ám kifinomultabb eszköztárral valósítja meg, amely a támogatottak testi és lelki egészségét egyaránt szem előtt tartja.
A JDC/Joint „újkori” története Magyarországon, 38 év illegalitás után 1991-ben indult újra, ekkor hozta létre a nemzetközi szervezet a ma is működő MAZS Alapítványt. Elsőként az idős túlélők megsegítésére megalakult a Holokauszt Túlélők Programja. Kezdetben a legfontosabb feladat a segélyek folyósítása volt, de fokozatosan előtérbe került a rászorulóknak nyújtott szolgáltatáscsomagok kidolgozása, bevezetése és rendszerbe foglalása, valamint a kapcsolatépítés és a közösségi élet felélesztése is.

Az alapítvány jelenleg három fő területen – Szociális támogatás, Közösségépítő programok és Általános humanitárius programok – 9 programot működtet: Bálint Ház, Holokauszt Túlélők Programja, Intergenerációs Program, Jaffe Zsidó Családsegítő, Judafest Utcafesztivál és Zsidó Filmfesztivál (ZSIFI) és a Narancsliget Adományközpont.
Ingyenes program.
Akarsz önkéntes lenni?