h k sze cs p szo v
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

 

 

 
5780-81. évi zsidó naptár
 
2020. Július 30.
Tisá beÁv (Áv 9.)

2020. Szeptember 19.
Ros Hásáná (Tisri 1.)


2020. Szeptember 28.
Jom Kipur (Tisri 10.)


2020. Október 3.
Szukot (Tisri 15.)


2020. Október 11.
Szimhát Tóra (Tisri 23.)


2020. December 11-18.
Hanuka (Kiszlév 25.)

 

Házirendek

Budapest @ 2020. július 02. csütörtök 18:00

 

Kedves Vendégeink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bálint Ház kiemelt figyelmet fordít a megfelelő védelmi intézkedések betartására a koronavírus (COVID-19) közösségi terjedésének megakadályozása, a fitnesz terem biztonságos használata, valamint vendégeink egészségének megóvása érdekében. Ennek megfelelően fontosnak tartjuk, hogy a koronavírus (COVID-19) járvány miatt kialakult helyzetben a fitnesz terem szolgáltatásait a megfelelő védelmi intézkedések bevezetésével továbbra is biztosítsuk vendégeink számára.
 
Jelen FITNESZ TEREM házirend célja, hogy meghatározza azokat a járványügyi helyzetre tekintettel bevezetett szabályokat, amelyek a fitnesz terem biztonságos, rendeltetésszerű működéséhez, valamint vendégeink egészségének megőrzése érdekében feltétlenül szükségesek.
 
A jelen szabályzatban foglalt szabályokat a fitnesz terem területén tartózkodó, valamint a terem szolgáltatásait igénybevevő valamennyi vendég köteles betartani. A szolgáltatások igénybevétele jelen szabályok egyidejű elfogadását is jelenti.

 
A FITNESZ TEREM HÁZIRENDJE

 

 • Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a fitnesz terem szolgáltatásainak igénybevételéhez előzetes regisztráció szükséges. Érkezéskor kérjük, mutassák fel bérletüket. Szolgáltatásainkat jelenleg visszavonásig csak éves bérlettel vehetik igénybe, azzal, hogy új éves bérletek nem válthatóak, a meglévő bérletek lejárati ideje pedig meghosszabbodik a fitnesz terem normál működésének visszaállításáig.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a fitnesz termet kizárólag egészséges, fertőző vagy lázas betegség tüneteit nem mutató vendégek látogathatják. Érkezéskor minden látogató köteles kitölteni COVID-19 kérdőívünket, amely a fertőzés kockázatának felmérését szolgálja. Kérjük, csak teljesen egészséges állapotban vegye igénybe szolgáltatásainkat.
 • Az edzések során ügyeljenek a személyi higénia betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.
 • A kontaktusok számának csökkentése érdekében a teremben való tartózkodás, az öltözők és a mosdók használata, valamint az edzéseken való részvétel során törekedjenek a legalább 2 méteres védőtávolság betartására.
 • A fitnesz terem gépeit és sporteszközeit minden vendég kizárólag saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. 
 • Minden vendég köteles a kondi gépek, súlyzók, egyéb eszközök használatát követően azok fertőtlenítését a kihelyezett tisztítószerrel átitatott törlőeszközzel elvégezni, illetve azokat a fitnesz teremben erre kijelölt helyre visszatenni.
 • Kérjük, hogy a nyújtógyakorlatokhoz a hátsó, kőfalat használják, valamint az erősítő berendezések használata közben a padokra és támlákra terítsenek törülközőt.
 • Jelenlegi helyzetre tekintettel a zuhanyzó csak saját felelősségre használható.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelen dokumentumban bevezetett rendkívüli intézkedések hatálya alatt törülközőt nem biztosítunk vendégeink számára. 
 • Kérjük, vigyázzanak a fitnesz terem berendezési tárgyaira. A szándékosan vagy gondatlan magatartással okozott károk megtérítést a JCC Budapest - Bálint Ház igényelheti a károkozótól.
 • A fitnesz teremet kizárólag tiszta váltócipőben, valamint sporttevékenységre alkalmas sportfelszerelésben lehet használni.
 • Étel vagy szeszes ital fitnesz terembe való bevitele nem engedélyezett, valamint a fitnesz terem teljes területén tilos a dohányzás.
 • A fitnesz terem területére háziállat behozatala tilos.  
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy az edzésen a vendég által elszenvedett valamennyi személyi sérülésért, valamint az öltözőkben és a fitnesz teremben hagyott értéktárgyakban bekövetkezett károkért a Bálint Ház a felelősségét kizárja.
 • Annak érdekében, hogy kellemes környezetben sportolhassunk, kérjük ügyeljen a tisztaságra!
 • Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a szekrénykulcs elvesztése esetén 1000 Ft pótdíjat kötelesek fizetni.
 • A fitnesz terem szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetőek igénybe, a terem szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a fitnesz terem területét a zárás időpontjában elhagyni.  
 
Jelen szabályok megszegése, valamint a termet használó többi vendég zavarása esetén, az üzemeltető jogosult a szolgáltatás igénybevételét a szabálytalanságot elkövető személytől megtagadni.
 
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a fitnesz terem vezetőjéhez, valamint a info@balinthaz.hu e-mail címen is állunk szíves rendelkezésükre.
 
Köszönjük együttműködésüket!
 
Minden kedves vendégünknek jó edzést és kellemes időtöltést kívánunk!

A fenti Házirend hatályos 2020. július 06. napjától. 
Kelt: Budapest, 2020. július 02.
 

 

Általános Házirend
 

1. Az Intézmény megnevezése: JCC Budapest - Bálint Ház
2. Az Intézmény nyitva tartása: A hét minden napján 08:00 – 23:00 óra között.
2.1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás módosulhat.
2.2. Színháztermi előadások alkalmával az előteret az előadás kezdete előtt 15 perccel nyitjuk meg a nézők számára. A megnyitásig a bejáratnál lehet várakozni.
3. Az Intézmény használata
3.1. A BH rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse. Ebben az esetben nincs mód több belépő értékesítésére. A Nagyterem befogadóképessége 120 fő, a Maceszgombóc teremé 70 fő.
3.2. A BH területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
3.3. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányozni az épület előtt, a bejárattól min.5 m-re lehet.
3.4. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.
3.5. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
3.6. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.
3.7. A BH épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
3.8. A kulturális központban étel- és italforgalmazás kizárólag a kávézó bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.
3.9. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.
3.10. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be.
3.11. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. A BH szolgáltatásait (Fitnesz, Játszóház) belépőjegy, vagy tagsági kártya felmutatásával lehet igénybe venni.
3.12. A teremben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
3.13. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
3.14. A termek, helyiségek kulcsát csak a meghatalmazott személyek vehetik fel. A számítógép terem kulcsa a portai nyilvántartás kitöltése után felvehető, majd a foglalkozást követően kötelező a portán leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.
4. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni!
5. Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.

Budapest, 2013. május 10.


 

Játszóház

Munka- és tűzvédelmi kiegészítés a Házirendhez

Kérjük a kedves Szülőket, Kísérőket, hogy házirendünket gyermekeik védelme érdekében figyelmesen olvassák el és az abban foglaltakat tartsák be.

A játszóház szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

Gyermekmegőrzést a nyitva tartási időben vállalunk.

A gyermekekre (kísérőkre) vonatkozó óvó- védő előírások, szabályok:
1. Belépéskor a cipőket, kabátokat, táskákat a tárolóban kérjük elhelyezni.
2. A kísérők zokniban vagy lábzsákban tartózkodhatnak a játszóházban. A gyermekek zokniban mehetnek be, cipőben vagy mezítláb való belépésük higiéniás okból, illetve a játékok védelme érdekében nem megengedett.
3. A szolgáltatásokat a gyermekek 5 hónapostól 6 éves korig vehetik igénybe. Kérjük, hogy a gyermekek csak életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő játékokat használják. A többieket zavaró, veszélyeztető vagy a játékokat nem rendeltetésszerűen használó, illetve a házirendet megszegő, összeférhetetlen magatartást tanúsító gyermek (kísérő) további játszóházi tartózkodása megtagadható.
4. A játszóházban szakképzett személyzet felügyeli a gyermekeket, ennek ellenére ott csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel, max. 2 órára hagyható a gyermek. Erre az időre biztosítani kell a szülő elérhetőségét. A szülőknek a nyitva tartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell a játszóház személyzetét.
5. A játszóházban egyszerre 10 főnél több gyermek nem tartózkodhat.
6. A csúszdáról leugrani és visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos.
7. A gyermekek védelme érdekében kérjük a bejárati rácsot folyamatosan zárva tartani.
8. A játszóházban hagyott, illetve hozott tárgyakért és az ezekkel okozott balesetekért nem vállalunk felelősséget! A gyermek életkorához és a játszóház kultúrájához nem illeszkedő tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő játékszereket, tárgyakat nem szabad behozni.
9. Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a játszóházat nem látogathatja. A játszóházba gyógyszert, beleértve az orrcseppet, szemcseppet, kenőcsöket, nem szabad behozni. A gyermekfelügyelők gyógyszert a gyermekeknek nem adhatnak be. Ha a megőrzés alatt észlelünk betegséget, lázat, illetve baleset történik, a szülőket azonnal értesítjük.
10. A játszóház egész területén TILOS a dohányzás és az alkohol, kábítószer fogyasztása!
11. A Játszóház területén enni és inni csak az erre kijelölt helyen szabad.
12. Kérjük, óvja gyermekével együtt a játszóház tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat és ügyeljen a tisztaságra.
13. A játékokat szándékosan rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
14. Kérjük, a WC-t rendeltetésszerűen használják, a tisztaságra fokozottan ügyeljenek.
15. Szülő jelenléte esetén a gyermek felügyelete a szülő felelőssége.
16. Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal jelezzék a játszóház dolgozóinak. Javaslataikat, tanácsaikat

bármikor szívesen fogadjuk.

Budapest, 2013. május 10.

Nyomtatási kép