h k sze cs p szo v
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

 

 

 
5779. évi zsidó naptár
 
2019. augusztus 11.
Tisá beáv, az I. és a II. Szentély pusztulásának emlék- és böjtnapja

 

Házirendek

Budapest @ 2015. szeptember 25. péntek 13:10

 

Általános Házirend
 

1. Az Intézmény megnevezése: Bálint Ház
2. Az Intézmény nyitva tartása: A hét minden napján 08:00 – 23:00 óra között.
2.1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás módosulhat.
2.2. Színháztermi előadások alkalmával az előteret az előadás kezdete előtt 15 perccel nyitjuk meg a nézők számára. A megnyitásig a bejáratnál lehet várakozni.
3. Az Intézmény használata
3.1. A BH rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse. Ebben az esetben nincs mód több belépő értékesítésére. A Nagyterem befogadóképessége 120 fő, a Maceszgombóc teremé 70 fő.
3.2. A BH területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
3.3. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányozni az épület előtt, a bejárattól min.5 m-re lehet.
3.4. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.
3.5. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
3.6. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.
3.7. A BH épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
3.8. A kulturális központban étel- és italforgalmazás kizárólag a kávézó bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.
3.9. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.
3.10. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be.
3.11. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. A BH szolgáltatásait (Fitnesz, Játszóház) belépőjegy, vagy tagsági kártya felmutatásával lehet igénybe venni.
3.12. A teremben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
3.13. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
3.14. A termek, helyiségek kulcsát csak a meghatalmazott személyek vehetik fel. A számítógép terem kulcsa a portai nyilvántartás kitöltése után felvehető, majd a foglalkozást követően kötelező a portán leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.
4. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni!
5. Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.

Budapest, 2013. május 10.

 Játszóház

Munka- és tűzvédelmi kiegészítés a Házirendhez

Kérjük a kedves Szülőket, Kísérőket, hogy házirendünket gyermekeik védelme érdekében figyelmesen olvassák el és az abban foglaltakat tartsák be.

A játszóház szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

Gyermekmegőrzést a nyitva tartási időben vállalunk.


A gyermekekre (kísérőkre) vonatkozó óvó- védő előírások, szabályok:
1. Belépéskor a cipőket, kabátokat, táskákat a tárolóban kérjük elhelyezni.
2. A kísérők zokniban vagy lábzsákban tartózkodhatnak a játszóházban. A gyermekek zokniban mehetnek be, cipőben vagy mezítláb való belépésük higiéniás okból, illetve a játékok védelme érdekében nem megengedett.
3. A szolgáltatásokat a gyermekek 5 hónapostól 6 éves korig vehetik igénybe. Kérjük, hogy a gyermekek csak életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő játékokat használják. A többieket zavaró, veszélyeztető vagy a játékokat nem rendeltetésszerűen használó, illetve a házirendet megszegő, összeférhetetlen magatartást tanúsító gyermek (kísérő) további játszóházi tartózkodása megtagadható.
4. A játszóházban szakképzett személyzet felügyeli a gyermekeket, ennek ellenére ott csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel, max. 2 órára hagyható a gyermek. Erre az időre biztosítani kell a szülő elérhetőségét. A szülőknek a nyitva tartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell a játszóház személyzetét.
5. A játszóházban egyszerre 10 főnél több gyermek nem tartózkodhat.
6. A csúszdáról leugrani és visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos.
7. A gyermekek védelme érdekében kérjük a bejárati rácsot folyamatosan zárva tartani.
8. A játszóházban hagyott, illetve hozott tárgyakért és az ezekkel okozott balesetekért nem vállalunk felelősséget! A gyermek életkorához és a játszóház kultúrájához nem illeszkedő tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő játékszereket, tárgyakat nem szabad behozni.
9. Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a játszóházat nem látogathatja. A játszóházba gyógyszert, beleértve az orrcseppet, szemcseppet, kenőcsöket, nem szabad behozni. A gyermekfelügyelők gyógyszert a gyermekeknek nem adhatnak be. Ha a megőrzés alatt észlelünk betegséget, lázat, illetve baleset történik, a szülőket azonnal értesítjük.
10. A játszóház egész területén TILOS a dohányzás és az alkohol, kábítószer fogyasztása!
11. A Játszóház területén enni és inni csak az erre kijelölt helyen szabad.
12. Kérjük, óvja gyermekével együtt a játszóház tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat és ügyeljen a tisztaságra.
13. A játékokat szándékosan rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
14. Kérjük, a WC-t rendeltetésszerűen használják, a tisztaságra fokozottan ügyeljenek.
15. Szülő jelenléte esetén a gyermek felügyelete a szülő felelőssége.
16. Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal jelezzék a játszóház dolgozóinak. Javaslataikat, tanácsaikat

bármikor szívesen fogadjuk.

Budapest, 2013. május 10.


 A FITNESZ TEREM HÁZIRENDJE


• Érkezéskor kérjük, mutassák fel bérletüket. Bérlet nélkül csak a napijegy megváltásával veheti igénybe szolgáltatásainkat.

• A Fitnesz terem eszközeit, és a szaunát mindenki csak a saját felelősségére veheti igénybe.

• Az edzés közben bekövetkezett bármilyen sérülésért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

• Fertőző beteg, lázas vagy alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem használhatja a fitnesz termet.

• Szauna használati igényüket 30 perccel korábban kérjük jelezni (ennyi idő szükséges a szauna bemelegedéséhez).

• Kérjük, vigyázzanak a Fitnesz terem berendezési tárgyaira. Aki szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Bálint Ház a kár megtérítését igényelheti.

• Kérjük, hogy a nyújtógyakorlatokhoz a hátsó, kőfalat használják.

• Megkérjük kedves vendégeinket, hogy tiszta váltócipőben, és pólóban eddzenek, használjanak törülközőt.

• Az erősítő berendezések használata közben a padokra és támlákra kérjük terítsenek törülközőt.

• A súlyzókat használat után kérjük, tegyék vissza a helyükre.

• Ételt vagy szeszes italt a termekbe bevinni nem szabad.

• Hogy kellemes környezetben sportolhassunk, kérjük, Ön is ügyeljen a tisztaságra!

• Az öltözőkben és a fitnesz teremben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

• A Fitnesz terem egész területén tilos a dohányzás.

• A szekrénykulcs elvesztése esetén 1000 Ft kártérítést kell fizetni.

• A Fitnesz terem területét a zárás időpontjában mindenkinek el kell hagynia.

• 65 év feletti vendégeink a saját biztonságuk érdekében csak orvosi igazolás bemutatása után vehetik igénybe a szaunát.

• A Fitnesz terem területére bármilyen háziállatot behozni tilos.  

• Aki a házirendet nem tartja be, és a viselkedésével a többi vendéget zavarja, attól a szolgáltatás megtagadható.

• Kérdés esetén rendelkezésre áll a Fitnesz terem vezetője, illetve email-ben is érdeklődhet: fitnesz@balinthaz.hu

Minden kedves vendégünknek jó edzést és kellemes időtöltést kívánunk!

Nyomtatási kép
 
 
 
 
 
 

Sorsok Háza - Rangos beszélgetések a Bálint Házban

Közzétette: Bálint Ház – 2018. október 4., csütörtök