h k sze cs p szo v
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

 

 

 
5780-81. évi zsidó naptár
 
2020. február 10.
Tu biSvát, a fák születésnapja

 
2020. Március 10.
Purim (Ádár 14.)


2020. Április 9.
Pészáh (Niszán 15.)


2020. Május 12.
Lag Báomer (Ijjár 18.)


2020. Május 29.
Sávuot (Sziván 6.)


2020. Július 30.
Tisá beÁv (Áv 9.)


2020. Szeptember 19.
Ros Hásáná (Tisri 1.)


2020. Szeptember 28.
Jom Kipur (Tisri 10.)


2020. Október 3.
Szukot (Tisri 15.)


2020. Október 11.
Szimhát Tóra (Tisri 23.)


2020. December 11-18.
Hanuka (Kiszlév 25.)

 

Házirendek

Budapest @ 2015. szeptember 25. péntek 13:10

 

Általános Házirend
 

1. Az Intézmény megnevezése: Bálint Ház
2. Az Intézmény nyitva tartása: A hét minden napján 08:00 – 23:00 óra között.
2.1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás módosulhat.
2.2. Színháztermi előadások alkalmával az előteret az előadás kezdete előtt 15 perccel nyitjuk meg a nézők számára. A megnyitásig a bejáratnál lehet várakozni.
3. Az Intézmény használata
3.1. A BH rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse. Ebben az esetben nincs mód több belépő értékesítésére. A Nagyterem befogadóképessége 120 fő, a Maceszgombóc teremé 70 fő.
3.2. A BH területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
3.3. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányozni az épület előtt, a bejárattól min.5 m-re lehet.
3.4. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.
3.5. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
3.6. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.
3.7. A BH épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
3.8. A kulturális központban étel- és italforgalmazás kizárólag a kávézó bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.
3.9. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.
3.10. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be.
3.11. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. A BH szolgáltatásait (Fitnesz, Játszóház) belépőjegy, vagy tagsági kártya felmutatásával lehet igénybe venni.
3.12. A teremben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
3.13. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
3.14. A termek, helyiségek kulcsát csak a meghatalmazott személyek vehetik fel. A számítógép terem kulcsa a portai nyilvántartás kitöltése után felvehető, majd a foglalkozást követően kötelező a portán leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.
4. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni!
5. Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.

Budapest, 2013. május 10.

 Játszóház

Munka- és tűzvédelmi kiegészítés a Házirendhez

Kérjük a kedves Szülőket, Kísérőket, hogy házirendünket gyermekeik védelme érdekében figyelmesen olvassák el és az abban foglaltakat tartsák be.

A játszóház szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

Gyermekmegőrzést a nyitva tartási időben vállalunk.


A gyermekekre (kísérőkre) vonatkozó óvó- védő előírások, szabályok:
1. Belépéskor a cipőket, kabátokat, táskákat a tárolóban kérjük elhelyezni.
2. A kísérők zokniban vagy lábzsákban tartózkodhatnak a játszóházban. A gyermekek zokniban mehetnek be, cipőben vagy mezítláb való belépésük higiéniás okból, illetve a játékok védelme érdekében nem megengedett.
3. A szolgáltatásokat a gyermekek 5 hónapostól 6 éves korig vehetik igénybe. Kérjük, hogy a gyermekek csak életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő játékokat használják. A többieket zavaró, veszélyeztető vagy a játékokat nem rendeltetésszerűen használó, illetve a házirendet megszegő, összeférhetetlen magatartást tanúsító gyermek (kísérő) további játszóházi tartózkodása megtagadható.
4. A játszóházban szakképzett személyzet felügyeli a gyermekeket, ennek ellenére ott csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel, max. 2 órára hagyható a gyermek. Erre az időre biztosítani kell a szülő elérhetőségét. A szülőknek a nyitva tartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell a játszóház személyzetét.
5. A játszóházban egyszerre 10 főnél több gyermek nem tartózkodhat.
6. A csúszdáról leugrani és visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos.
7. A gyermekek védelme érdekében kérjük a bejárati rácsot folyamatosan zárva tartani.
8. A játszóházban hagyott, illetve hozott tárgyakért és az ezekkel okozott balesetekért nem vállalunk felelősséget! A gyermek életkorához és a játszóház kultúrájához nem illeszkedő tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő játékszereket, tárgyakat nem szabad behozni.
9. Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a játszóházat nem látogathatja. A játszóházba gyógyszert, beleértve az orrcseppet, szemcseppet, kenőcsöket, nem szabad behozni. A gyermekfelügyelők gyógyszert a gyermekeknek nem adhatnak be. Ha a megőrzés alatt észlelünk betegséget, lázat, illetve baleset történik, a szülőket azonnal értesítjük.
10. A játszóház egész területén TILOS a dohányzás és az alkohol, kábítószer fogyasztása!
11. A Játszóház területén enni és inni csak az erre kijelölt helyen szabad.
12. Kérjük, óvja gyermekével együtt a játszóház tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat és ügyeljen a tisztaságra.
13. A játékokat szándékosan rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
14. Kérjük, a WC-t rendeltetésszerűen használják, a tisztaságra fokozottan ügyeljenek.
15. Szülő jelenléte esetén a gyermek felügyelete a szülő felelőssége.
16. Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal jelezzék a játszóház dolgozóinak. Javaslataikat, tanácsaikat

bármikor szívesen fogadjuk.

Budapest, 2013. május 10.


 A FITNESZ TEREM HÁZIRENDJE


• Érkezéskor kérjük, mutassák fel bérletüket. Bérlet nélkül csak a napijegy megváltásával veheti igénybe szolgáltatásainkat.

• A Fitnesz terem eszközeit, és a szaunát mindenki csak a saját felelősségére veheti igénybe.

• Az edzés közben bekövetkezett bármilyen sérülésért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

• Fertőző beteg, lázas vagy alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem használhatja a fitnesz termet.

• Szauna használati igényüket 30 perccel korábban kérjük jelezni (ennyi idő szükséges a szauna bemelegedéséhez).

• Kérjük, vigyázzanak a Fitnesz terem berendezési tárgyaira. Aki szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Bálint Ház a kár megtérítését igényelheti.

• Kérjük, hogy a nyújtógyakorlatokhoz a hátsó, kőfalat használják.

• Megkérjük kedves vendégeinket, hogy tiszta váltócipőben, és pólóban eddzenek, használjanak törülközőt.

• Az erősítő berendezések használata közben a padokra és támlákra kérjük terítsenek törülközőt.

• A súlyzókat használat után kérjük, tegyék vissza a helyükre.

• Ételt vagy szeszes italt a termekbe bevinni nem szabad.

• Hogy kellemes környezetben sportolhassunk, kérjük, Ön is ügyeljen a tisztaságra!

• Az öltözőkben és a fitnesz teremben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

• A Fitnesz terem egész területén tilos a dohányzás.

• A szekrénykulcs elvesztése esetén 1000 Ft kártérítést kell fizetni.

• A Fitnesz terem területét a zárás időpontjában mindenkinek el kell hagynia.

• 65 év feletti vendégeink a saját biztonságuk érdekében csak orvosi igazolás bemutatása után vehetik igénybe a szaunát.

• A Fitnesz terem területére bármilyen háziállatot behozni tilos.  

• Aki a házirendet nem tartja be, és a viselkedésével a többi vendéget zavarja, attól a szolgáltatás megtagadható.

• Kérdés esetén rendelkezésre áll a Fitnesz terem vezetője, illetve email-ben is érdeklődhet: fitnesz@balinthaz.hu

Minden kedves vendégünknek jó edzést és kellemes időtöltést kívánunk!

Nyomtatási kép