Home
2020. december 1. kedd |h k sze cs p szo v
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

 

 

 
5780-81. évi zsidó naptár
 
2020. Július 30.
Tisá beÁv (Áv 9.)

2020. Szeptember 19.
Ros Hásáná (Tisri 1.)


2020. Szeptember 28.
Jom Kipur (Tisri 10.)


2020. Október 3.
Szukot (Tisri 15.)


2020. Október 11.
Szimhát Tóra (Tisri 23.)


2020. December 11-18.
Hanuka (Kiszlév 25.)

 

"EGYÜTT": A MAZS Alapítvány és a MAZSIHISZ közös programja

Budapest @ 2019. május 14. kedd, 16:44

 

Program a magyarországi zsidó származású holokauszt túlélők második generációjának támogatására.

2019. április 29-én a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma elbírálta a holokauszt túlélők második generációjának támogatására beérkezett pályázatokat. A döntés értelmében az "EGYÜTT", a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány közös programja 76,3 millió forintot nyert.

 
A második generációt, a holokauszt túlélők gyermekeit a vészkorszak következményeként sajátos egészségügyi és lelki terhek sújtják, ezért ez a nemzedék jól meghatározott veszélyeztetett csoportot alkot. Legtöbbjük zsidó származású, létszámuk közösségünkben elérheti a 35-40 százalékot. Ellátásuk Magyarország és a zsidó közösség közös felelőssége és feladta, amelynek teljesítése a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázatával elkezdődött.

Az EGYÜTT program országosan szociális, mentálhigiénés, valamint egészségügyi támogatásokat nyújt rászoruló zsidó származású másodgenerációs honfitársainknak. A ráfordítások aránya a vidék és a főváros közt a zsidó lakosság eloszlásának megfelelően 25-75 százalék. Az igényeket, a jelentkezők szociális-, egészségi- és mentális állapotát figyelembe véve, előre meghatározott szabályok szerint, szakértő bizottság bírálja el, a keretösszeg kiürüléséig.

A program példája annak, hogy az egyházi és a civil szervezetek együttműködése a közösségek javát szolgálja: a MAZSIHISZ, a legnagyobb hazai zsidó egyházi szervezet, és a MAZS Alapítvány Magyarország legjelentősebb zsidó humanitárius szervezete az összefogásban kedvezően hasznosítja erőit, a munkába belevonva a budapesti és vidéki hitközségi körzeteket és taghitközségeket, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet, a MAZSIHISZ Szeretetkórházat valamint a közösségek önkéntes tagjait.

Partner szervezetek 

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) a túlnyomóan neológ hagyományú hazai zsidóság ernyőszervezete. Feladata a közösség vallási-hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális igényeinek ellátása. Magában foglalja a 14 taghitközséget tömörítő Budapesti Zsidó Hitközséget, és további 30 vidéki zsidó hitközséget. 23 zsinagógát tart fenn, amelyekben 19 rabbi illetve rabbi helyettes, 12 kántor biztosítja a hitélet kereteit: az Istenszolgálatot, az ünnepek megtartását, a hitoktatást, az esketéseket, válásokat és a temetéseket. Tanintézményei - bölcsődétől az egyetemig – zsidó keretek közt korszerű oktatást biztosítanak minden korosztálynak. Szociális- és egészségügyi szolgálata szociális étkeztetést, pénzbeli támogatást, ügyintézési segítséget biztosít a leginkább rászorulóknak. Szeretetkórházat, idősek otthonát, fogyatékos otthont és nappali klubokat működtet, amelyekben a felnőtt és az idős nemzedéket ápolja, gondozza. Múzeumot, levéltárat tart fenn, kulturális-közösségi eseményeket, fesztiválokat szervez. A Kozma utcai, a Farkasréti, és a Kerepesi úti mellett további 13 zsidó temetőt tart fenn. Tagja a Zsidó Világkongresszusnak (WJC), az Európai Zsidó Kongresszusnak (EJC), az Európai Zsidó Közösségek Tanácsának (ECJC). Jó viszonyunt ápol Izrael Állammal, együttműködik a nemzetközi kárpótlási szervezettel, a Claims Conference-szel, az American Joint Distribution Commette-vel, a Szochnuttal, valamint a cionista mozgalmakkal.

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványt (MAZS) az American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) alapította 1991-ben. Feladata a holokauszt túlélők támogatása, a rászoruló zsidó családok gondozása, a zsidó közösségi élet gazdagítása, a hagyomány és kultúra megőrzése. A Holokauszt Túlélők Jóléti Programja a Claims Conference-szel és a JDC-vel együttműködésben jelenleg több mint 3.000 idős embert támogat abban, hogy saját otthonukban, méltósággal éljék mindennapjaikat. A JAFFE Családsegítő Szolgálat közel másfélszáz családnak és háromszáznál is több rászoruló gyermeknek nyújtott jóléti támogatást a tavalyi évben. A MAZS Alapítvány által 2011-ben megnyitott Narancsliget Adományközpont pedig a nehéz helyzetben lévő zsidó családok tárgyi támogatásán kívül adományokkal segíti a nem zsidó rászoruló közösségeket, csoportokat is. A MAZS tölti meg közösségi tartalommal az 1994-ben megnyitott budapesti Bálint Házat, a hazai zsidóság egyik központi közösségi terét. A Bálint Ház számos előadás sorozata és kulturális programja mellett szervezője a Judafest utcafesztiválnak, valamint a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztiválnak. A MAZS Alapítvány volt a legjelentősebb támogatója a magyarországi mellrákellenes fellépéseknek az elmúlt 12 évben, és szervezője a budapesti rózsaszín lánchídi sétáknak.
 
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem a kontinens legrégibb folyamatosan működő rabbi iskolája, melyben jelenleg hét szakon, illetve szakirányú továbbképzésen és Doktori Iskolán nyújt képzést. A rabbiképzés mellett feladatának tekinti, hogy a magyar­or­szá­gi zsidó és nem zsidó kutatók judaisztika- és a zsidóságtudomány- műhelyévé váljon. Az OR-ZSE nyitott intézmény. Falai között vallásra és fe­le­ke­zet­re való te­kin­tet nél­kül minden­ki tanulmányozhatja a zsidóságtudomány különböző ágait, illetve el­sa­já­tít­hat­ja a szo­ciá­lis mun­ká­s hivatást. Szerepet vállal a vidéki népesség oktatásában, és lehetőséget biztosít a tovább­ta­nu­lás út­ján tör­té­nő tár­sa­dal­mi felemelkedésre. Az OR-ZSE fenntartója a MAZSIHISZ.
 
A programra jelentkezés még nem kezdődött meg, előre láthatóan júniusban fognak megnyílni azok a kommunikációs csatornák, ahol lehet majd jelentkezni. A szolgáltatások kezdete augusztus végére/szeptemberre valószínűsíthető. A projekttel kapcsolatos tudnivalókról a résztvevő szervezetek weboldalain, facebook oldalain lehet frissülő információkhoz jutni.
Nyomtatási kép