Home

Interjú Dr. Langer Ármin rabbival

 

Milyen a viszonyod a magyarországi zsidó közösséggel? 

Én Németországban születtem, de a családom Kaposvárról származik. Az ottani zsidó hitközséggel mindmáig ápoljuk a kapcsolatot. Budapesten, az ELTE-n végeztem az alapszakos tanulmányaimat és ezalatt a három év alatt aktív voltam a Szim Salom Hitközségben, a Limmud közösségben és a bővebb budapesti zsidó közegben. Ugyan már tizedik éve nem lakom Pesten, a magyarországi zsidó közösség az egyik otthonom. Rengeteg mindent köszönhetek ennek a közösségnek és emiatt is örülök neki, hogy a tizedik LMBTQ-barát istentiszteleten személyesen is részt tudok venni a Bálint Házban.

Mesélj kicsit az első LMBTQ-barát istentisztelet létrejöttének körülményeiről és mi változott azóta szerinted Magyarországon?

Két folyamatot látok az elmúlt tíz év távlatában: egyrészről a zsidó hitközségben elindult egy diskurzus arról, hogy mennyire nyitottak a hitközségek. Itt nem csak a LMBTQ közösség elfogadására gondolok, hanem más csoportokra is, akik hagyományosan nem voltak elfogadva vagy egyenjogúnak tekintve a közösségeinkben. Szerintem a magyarorszagi zsidó közösség a jó irányba halad, ha lassan is. Ezzel a pozítiv fejleménnyel egyidőben a magyar kormány fölvett egy olyan LMBTQ-ellenes irányt, ami tíz évvel ezelőtt ilyen explicit formában még nem létezett. Ezért is tartom fontosnak, hogy július 23-án a zsidó közösség tagjai kiálljanak az LMBTQ közösség mellett, zsidó és nem-zsidó LMBTQ emberek mellett egyaránt. A provokációra a mi válaszunk az összetartás.

Milyen meleg zsidónak lenni úgy, hogy a vallásod "hivatalosan" nem fogad el?

Az hogy mi a "hivatalos", azt az aktuális zsidó közösség hatarázza meg magának. Ahogy a népszerű amerikai zsidó aforizma tartja: az előző nemzedékeknek van szavazati, de nincs vétójoga (angolul jobban hangzik: "the past has a vote, but not a veto"). Az előző nemzedékek a saját kulturális és társadalmi valóságaik szerint alakították a zsidóságukat, és mi is ezt tesszük ma. A zsidóság nem egy változatlan kőtömb, hanem egy örökké változó civilizáció. Ami a melegséget illeti: A melegség önmagában nem vita tárgya hagyományos berkekben sem. Meleg érzésekről van példa a középkori zsidó irodalomból is, például Jehuda haLevi vagy Solomon ibn Gabirol tollából. Amiről vita van, az a szexuális aktus két férfi között. Bár hagyományosan ez nem volt elfogadott, ma már árnyaltabb a helyzet. Míg az antik zsidók ezt még bálványimádással és nemi erőszakkal kötötték össze, ma már nincsenek (illetve kevésbé vannak) ilyen asszociációnk. A transz-közösség megítélése is hasonlóan változik az elfogadás irányába. Zsidó hitközösségek szerte a világon egyenrangúnak tekintik az LMBTQ zsidókat, a rabbiszemináriumok avatnak nyíltan LMBTQ rabbikat, és így tovább: ez zsidó áramlattól függetlenül folyamat, liberális, konzervatív és modern ortodox közösségek egyaránt egyre nyíltabbak a témában, ahogy egyre több tudásunk van nem-heteró szexuális irányultságokról és transz és nem-bináris identitásokról, és ahogy a társadalmak maguk is nyitnak.

Dr. Langer Ármin rabbi jelenleg a bostoni Brandeis Egyetem kutatója, idén augusztustól a Floridai Egyetem Európai Tanulmányok Központján DAAD visiting assistant professor. A berlini Humboldt Egyetemen doktorált szociológia szakon és a philadelphiai Reconstructionist Rabbinical College avatta rabbivá, korábban az ELTE-n és a Potsdami Egyetemen tanult. Ármin az elmúlt években az USA-ban, Mexikóban, Svédországban és Németországban dolgozott zsidó közösségekben, valamint több könyvet és számos cikket írt antiszemitismus, iszlámellenesség és migráció témákban.

Személyes oldala: arminlanger.net

 

********

 

What is your relationship with the Jewish community in Hungary?

I was born in Germany, but my family is from Kaposvár. We still maintain contact with the Jewish community there. I did my undergraduate studies at ELTE in Budapest. During these three years, I was active in the Sim Shalom Community, the Limmud community, and the broader Jewish community in Budapest. Although I have not lived in Pest for ten years, the Jewish community in Hungary is one of my homes. I owe a lot to this community, so I am delighted to attend my tenth LGBTQ-friendly service in person at JCC Budapest.

Tell us a bit about the first LGBTQ-friendly worship service's circumstances and what you think has changed since then in Hungary?

I see two developments in the last ten years: on the one hand, a discourse has started in the Jewish community about how to open. Here I am not only referring to the acceptance of the LGBTQ community but also to other groups who were traditionally not accepted or considered equal in our communities. I think the Jewish community in Hungary is moving in the right direction, albeit slowly. At the same time as this positive development, the Hungarian government has taken up an anti-LGBTQ stance that did not exist in such an explicit form ten years ago. This is why I think it is essential that on 23 July, Jewish community members stand up for the LGBTQ community, both Jewish and non-Jewish LGBTQ people. Our response to provocation is to stand together.

What is it like to be a gay Jew and not be "officially" accepted by your religion?

What is "official" is up to the current Jewish community to decide for themselves. The famous American Jewish aphorism says, "the past has a vote, but not a veto." Previous generations shaped their Judaism according to their cultural and social realities, and so do we today. Judaism is not a solid block of stone but an ever-changing civilization. As for being gay: There are examples of gay sentiments in medieval Jewish literature, for instance, from Yehuda haLevi of Solomon ibn Gabirol. What is in dispute is the sexual act between two men. Although traditionally, this was not accepted, the situation is more nuanced today. While ancient Jews still associated it with idolatry and rape, we have no (or fewer) such associations today. The perception of the trans community is similarly shifting towards acceptance. Jewish faith communities around the world are treating LGBTQ Jews as equals, rabbinical seminaries are openly ordaining LGBTQ rabbis, and so on: this is a trend regardless of the Jewish mainstream; liberal, conservative, and modern Orthodox communities alike are becoming more open on the subject as we have more knowledge about non-heterosexual orientations and trans and non-binary identities, and as societies themselves open up.

Nyomtatási kép