h k sze cs p szo v
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
 
csütörtök, 18:00
A zsidó hagyomány változó etikája és a modern világ
Dr. Balázs Gábor szemináriuma
Minden csütörtökön
Jegyfoglalás
Kérjük, adja meg kötelező adatait (e nélkül a foglalás érvénytelen!)

Kérjük nyomtassa ki a visszaigazolt e-mailt. Jegyét ennek birtokában tudjuk biztosan kiadni!
Belépő: 900 Ft, db
Bálint Kártyával 700Ft db

Ajánlás
Kérjük adja meg adatait.
A Balázs Gábor programja ebben az évben is folytatódik. Idei témánk az lesz, hogy vajon releváns marad-e a bibliai és talmudi, tehát ókori alapokon nyugvó zsidó hagyomány erkölcsisége a modern ember számára. A pre-modern korokban élt emberek számára erkölcsi szempontból meghatározó volt a hagyomány tekintélye és a közösséghez tartozás szabályai. Vajon a „tiszta ész” autoritását elfogadó és önmagát független individuumnak tekintő modern ember tud még tanulni valamit élet és halál, szexualitás, egyén és közösség, tudomány és morál kérdéseiben a zsidó hagyomány erkölcséből.

Az előadások klasszikus és modern zsidó források közös elemzésére és megvitatására épülnek. Noha a témák összefüggenek, de az egyes előadások önmagukban is érthetőek. A részvételhez nem szükséges előképzettség. Az előadásokat Dr. Balázs Gábor eszmetörténész tartja, aki képzettségét elsősorban izraeli egyetemeken szerezte.
 
E kurzust többek között az különbözteti meg számos más bevezető tanfolyamtól, hogy célja még rejtve sem a hittérítés. Az előadások a tudományos ismeretterjesztés igényével lépnek fel, források interaktív tanulmányozására épülnek és végig nyitott párbeszédet biztosítanak a résztvevők számára. Az előadássorozat különleges jellegénél fogva élvezhető azok számára is, akik már rendelkeznek háttérismeretekkel, de azoknak is, akik még csak most kezdik az ismerkedést a zsidó hagyománnyal.
 
Kezdés szeptember 10-én csütörtökön
 
 
TEMATIKA ✡ DÁTUMOK
 


1. Tóra és erkölcs: létezhet-e Istentől független, autonóm erkölcs a zsidó hagyomány szerint? (válogatni) ✡ 2015.09.10.
2. Az emberi élet: érték vagy csillagpor? ✡ 2015.09.24.
3. A zsidó Imitatio Dei ✡ 2015.10.01.
4. Zsidó bűnök és erények ✡ 2015.10.08.
5. A zsidó etika és a kapitalizmus szelleme ✡ 2015.10.15.
6. Hogyan döntsünk erkölcsi kérdésekben? ✡ 2015.10.29.
7. Szó elszáll? A zsidóknál nem. ✡ 2015.11.05.
8. Az én testem – az én tulajdonom? A szervadományozás problémája ✡ 2015.11.12.
9. Az én életem – vagy nem? Az öngyilkosság kérdése ✡ 2015.11.19.
10. A halálbüntetés és a zsidó hagyomány ✡ 2015.11.26.
11. A család – mindenek előtt? A józan ész előtt is? ✡ 2015.12.03.

12. A vágy etikája – fogalmi ellentmondás? ✡ 2015.12.10.
13. A házasság: a képzelet győzelme az értelem felett ✡ 2015.12.17.
14. A második házasság: a remény győzelme a tapasztalat felett – a zsidó válás etikája ✡ 2016.01.07.
15. A zsidó hagyomány és a homoszexualitás ✡ 2016.01.14.
16. Gyermekáldás – isteni ajándék?! ✡ 2016.01.21.
17. Abortusz, az értéksemleges állam mítosza és a zsidó hagyomány ✡ 2016.01.28.
18. Patriarchális hagyomány – menthetetlen hímsovinizmus? ✡ 2016.02.04.
19. A halálhoz való jog – az eutanázia kérdése ✡ 2016.02.11.
20. Egyén és közösség ✡ 2016.02.18.
21. Létezik igazi haza? És ha igen, hol? ✡ 2016.02.25.
22. Közösségi felelősség 1: A zsidó jótékonyság ideálja – Gmilut chászádim ✡ 2016.03.03.
23. Közösségi felelősség 2: Terror és a foglyok kiváltásának kötelessége ✡ 2016.03.10.
24. Közösségi felelősség 3: Kinek adjunk és hogyan – Cedáká ✡ 2016.03.17. AZ ELŐADÁS ELMARAD!
25. Az önfenntartás zsidó ideálja – létezik? ✡ 2016.03.24.
26. A zsidó etika és a nem zsidók ✡ 2016.03.31. AZ ELŐADÁS ELMARAD!
27. Izrael és a terror elleni harc etikája ✡ 2016.04.07.
28. Zsidó kötelességek és a természet ✡ 2016.04.14. AZ ELŐADÁS ELMARAD!
29. Zsidó kötelességek és az állatok ✡ 2016.04.21.
30. Mindaz, ami kimaradt!
✡ 2016.04.28.

31. A második házasság: a remény győzelme a tapasztalat felett – a zsidó válás etikája  2016.05.05.

 

Jegy

Belépő: 900 Ft
Kedvezmények:
Bálint Ház tagságival: 700 Ft;
Nyugdíjas és felsőoktatási diákigazolvánnyal: 700 Ft
Bálint Ház Hűség Kártyával vagy középiskolás diákigazolvánnyal ingyenes.
Sajtójegyért kérjük, hogy regisztráljanak a sajto@balinthaz.hu címen.

 

 

 

Balázs Gábor előadásai a klasszikus és modern zsidó források közös elemzésére és megvitatására épülnek. Noha a témák ö...

Posted by Bálint Ház on Monday, 17 August 2015

 

Belépő: 900 Ft, Bálint Kártyával 700Ft
Hűség Kártyával ingyenes