Home
Házirendek

Budapest @ 2020. július 02. csütörtök 18:00


A 484/2020 (XI.10.) Kormányrendelet értelmében a JCC Budapest - Bálint Ház előreláthatólag december 11-ig nem fogad látogatókat, nem tart személyes jelenléthez kapcsolódó rendezvényeket, illetve a fitnesz terem is zárva tart. A Kormányrendelet 5.§ (5) bekezdése értelmében bizonyos online rendezvények a Bálint Házban kerülnek felvételre, olyan módon, hogy a felvételen csak a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet vannak jelen.
 
Kedves Vendégeink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bálint Ház kiemelt figyelmet fordít a megfelelő védelmi intézkedések betartására a koronavírus (COVID-19) közösségi terjedésének megakadályozása, a fitnesz terem biztonságos használata, valamint vendégeink egészségének megóvása érdekében. Ennek megfelelően fontosnak tartjuk, hogy a koronavírus (COVID-19) járvány miatt kialakult helyzetben a fitnesz terem szolgáltatásait a megfelelő védelmi intézkedések bevezetésével továbbra is biztosítsuk vendégeink számára.
 
Jelen FITNESZ TEREM házirend célja, hogy meghatározza azokat a járványügyi helyzetre tekintettel bevezetett szabályokat, amelyek a fitnesz terem biztonságos, rendeltetésszerű működéséhez, valamint vendégeink egészségének megőrzése érdekében feltétlenül szükségesek.
 
A jelen szabályzatban foglalt szabályokat a fitnesz terem területén tartózkodó, valamint a terem szolgáltatásait igénybevevő valamennyi vendég köteles betartani. A szolgáltatások igénybevétele jelen szabályok egyidejű elfogadását is jelenti.

 
A FITNESZ TEREM HÁZIRENDJE

 

 • Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a fitnesz terem szolgáltatásainak igénybevételéhez előzetes regisztráció szükséges. Érkezéskor kérjük, mutassák fel bérletüket. Szolgáltatásainkat jelenleg visszavonásig csak éves bérlettel vehetik igénybe, azzal, hogy új éves bérletek nem válthatóak, a meglévő bérletek lejárati ideje pedig meghosszabbodik a fitnesz terem normál működésének visszaállításáig.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a fitnesz termet kizárólag egészséges, fertőző vagy lázas betegség tüneteit nem mutató vendégek látogathatják. Érkezéskor minden látogató köteles kitölteni COVID-19 kérdőívünket, amely a fertőzés kockázatának felmérését szolgálja. Kérjük, csak teljesen egészséges állapotban vegye igénybe szolgáltatásainkat.
 • Az edzések során ügyeljenek a személyi higénia betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.
 • A kontaktusok számának csökkentése érdekében a teremben való tartózkodás, az öltözők és a mosdók használata, valamint az edzéseken való részvétel során törekedjenek a legalább 2 méteres védőtávolság betartására.
 • A fitnesz terem gépeit és sporteszközeit minden vendég kizárólag saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. 
 • Minden vendég köteles a kondi gépek, súlyzók, egyéb eszközök használatát követően azok fertőtlenítését a kihelyezett tisztítószerrel átitatott törlőeszközzel elvégezni, illetve azokat a fitnesz teremben erre kijelölt helyre visszatenni.
 • Kérjük, hogy a nyújtógyakorlatokhoz a hátsó, kőfalat használják, valamint az erősítő berendezések használata közben a padokra és támlákra terítsenek törülközőt.
 • Jelenlegi helyzetre tekintettel a zuhanyzó csak saját felelősségre használható.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelen dokumentumban bevezetett rendkívüli intézkedések hatálya alatt törülközőt nem biztosítunk vendégeink számára. 
 • Kérjük, vigyázzanak a fitnesz terem berendezési tárgyaira. A szándékosan vagy gondatlan magatartással okozott károk megtérítést a JCC Budapest - Bálint Ház igényelheti a károkozótól.
 • A fitnesz teremet kizárólag tiszta váltócipőben, valamint sporttevékenységre alkalmas sportfelszerelésben lehet használni.
 • Étel vagy szeszes ital fitnesz terembe való bevitele nem engedélyezett, valamint a fitnesz terem teljes területén tilos a dohányzás.
 • A fitnesz terem területére háziállat behozatala tilos.  
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy az edzésen a vendég által elszenvedett valamennyi személyi sérülésért, valamint az öltözőkben és a fitnesz teremben hagyott értéktárgyakban bekövetkezett károkért a Bálint Ház a felelősségét kizárja.
 • Annak érdekében, hogy kellemes környezetben sportolhassunk, kérjük ügyeljen a tisztaságra!
 • Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a szekrénykulcs elvesztése esetén 1000 Ft pótdíjat kötelesek fizetni.
 • A fitnesz terem szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetőek igénybe, a terem szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a fitnesz terem területét a zárás időpontjában elhagyni.  
 
Jelen szabályok megszegése, valamint a termet használó többi vendég zavarása esetén, az üzemeltető jogosult a szolgáltatás igénybevételét a szabálytalanságot elkövető személytől megtagadni.
 
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a fitnesz terem vezetőjéhez, valamint a info@balinthaz.hu e-mail címen is állunk szíves rendelkezésükre.
 
Köszönjük együttműködésüket!
 
Minden kedves vendégünknek jó edzést és kellemes időtöltést kívánunk!

A fenti Házirend hatályos 2020. július 06. napjától. 
Kelt: Budapest, 2020. július 02.
 

 

Általános Házirend
 

1. Az Intézmény megnevezése: JCC Budapest - Bálint Ház
2. Az Intézmény nyitva tartása: A hét minden napján 08:00 – 23:00 óra között.
2.1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás módosulhat.
2.2. Színháztermi előadások alkalmával az előteret az előadás kezdete előtt 15 perccel nyitjuk meg a nézők számára. A megnyitásig a bejáratnál lehet várakozni.
3. Az Intézmény használata
3.1. A BH rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse. Ebben az esetben nincs mód több belépő értékesítésére. A Nagyterem befogadóképessége 120 fő, a Maceszgombóc teremé 70 fő.
3.2. A BH területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
3.3. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányozni az épület előtt, a bejárattól min.5 m-re lehet.
3.4. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.
3.5. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
3.6. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.
3.7. A BH épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
3.8. A kulturális központban étel- és italforgalmazás kizárólag a kávézó bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.
3.9. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.
3.10. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be.
3.11. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. A BH szolgáltatásait (Fitnesz, Játszóház) belépőjegy, vagy tagsági kártya felmutatásával lehet igénybe venni.
3.12. A teremben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
3.13. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
3.14. A termek, helyiségek kulcsát csak a meghatalmazott személyek vehetik fel. A számítógép terem kulcsa a portai nyilvántartás kitöltése után felvehető, majd a foglalkozást követően kötelező a portán leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.
4. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni!
5. Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.

Budapest, 2013. május 10.


 

Játszóház

Munka- és tűzvédelmi kiegészítés a Házirendhez

Kérjük a kedves Szülőket, Kísérőket, hogy házirendünket gyermekeik védelme érdekében figyelmesen olvassák el és az abban foglaltakat tartsák be.

A játszóház szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

Gyermekmegőrzést a nyitva tartási időben vállalunk.

A gyermekekre (kísérőkre) vonatkozó óvó- védő előírások, szabályok:
1. Belépéskor a cipőket, kabátokat, táskákat a tárolóban kérjük elhelyezni.
2. A kísérők zokniban vagy lábzsákban tartózkodhatnak a játszóházban. A gyermekek zokniban mehetnek be, cipőben vagy mezítláb való belépésük higiéniás okból, illetve a játékok védelme érdekében nem megengedett.
3. A szolgáltatásokat a gyermekek 5 hónapostól 6 éves korig vehetik igénybe. Kérjük, hogy a gyermekek csak életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő játékokat használják. A többieket zavaró, veszélyeztető vagy a játékokat nem rendeltetésszerűen használó, illetve a házirendet megszegő, összeférhetetlen magatartást tanúsító gyermek (kísérő) további játszóházi tartózkodása megtagadható.
4. A játszóházban szakképzett személyzet felügyeli a gyermekeket, ennek ellenére ott csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel, max. 2 órára hagyható a gyermek. Erre az időre biztosítani kell a szülő elérhetőségét. A szülőknek a nyitva tartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell a játszóház személyzetét.
5. A játszóházban egyszerre 10 főnél több gyermek nem tartózkodhat.
6. A csúszdáról leugrani és visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos.
7. A gyermekek védelme érdekében kérjük a bejárati rácsot folyamatosan zárva tartani.
8. A játszóházban hagyott, illetve hozott tárgyakért és az ezekkel okozott balesetekért nem vállalunk felelősséget! A gyermek életkorához és a játszóház kultúrájához nem illeszkedő tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő játékszereket, tárgyakat nem szabad behozni.
9. Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a játszóházat nem látogathatja. A játszóházba gyógyszert, beleértve az orrcseppet, szemcseppet, kenőcsöket, nem szabad behozni. A gyermekfelügyelők gyógyszert a gyermekeknek nem adhatnak be. Ha a megőrzés alatt észlelünk betegséget, lázat, illetve baleset történik, a szülőket azonnal értesítjük.
10. A játszóház egész területén TILOS a dohányzás és az alkohol, kábítószer fogyasztása!
11. A Játszóház területén enni és inni csak az erre kijelölt helyen szabad.
12. Kérjük, óvja gyermekével együtt a játszóház tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat és ügyeljen a tisztaságra.
13. A játékokat szándékosan rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
14. Kérjük, a WC-t rendeltetésszerűen használják, a tisztaságra fokozottan ügyeljenek.
15. Szülő jelenléte esetén a gyermek felügyelete a szülő felelőssége.
16. Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal jelezzék a játszóház dolgozóinak. Javaslataikat, tanácsaikat

bármikor szívesen fogadjuk.

Budapest, 2013. május 10.

Nyomtatási kép